Psykolog

Min grunduddannelse er psykodynamisk orienteret. Jeg har derudover hentet inspiration fra bl.a. C. G. Jung,  Roberto Assagiolis Psykosyntese og fra kognitive retninger. I år 2000 videreuddannede jeg mig til akkrediteret EMDR-terapeut. 

Sören

Min interesse for filosofi og livsanskuelser giver, når der er behov for det, plads for en eksistentiel dimension i den terapeutiske samtale. 

Jag er medlem af EMDR Danmark og EMDR Europe.

Min erfaring som psykolog, siden 1979, er bland andet indenfor rehabilitering af stress og udmattelsesyndrom, psykiske kriser, relations-problemer, traumebehandling og af psykosomatiske vanskeligheder. Jeg har hovedsagligt arbejdet med min private praksis, men også indenfor voksenpsykiatri og i samarbejde med bedriftssundhedstjeneste og forsik-ringsselskaber. Jeg har haft privat praksis siden 1981 i Sunnansjö i Sverige. Siden foråret 2015 er jeg flyttet til Klint, Nykøbing Sj., hvor jeg nu har min praksis. 

20150903 195658

Hvis du ønsker kontakt, er du velkommen til at ringe på mobil 91 19 13 16 eller sende en mail til soren@dynamiskbalance.dk  

Jeg har også konsultationer per telefon, Skype eller FaceTime for dem, der bor langt fra min klinik, i eller udenfor Danmark.


Hjemmeside © Sören Grind 2015, logobillede og portræt © fotonova/Berit Djuse